לפגישת ייעוץ ראשונית חינם חייגו-

כיצד כותבים תוכנית עסקית?

כל עסק, הן בתחילת דרכו והן בשלבי חייו השונים, ;צריך להתנהל מול תוכנית עסקית.

התוכנית העסקית היא שלב קריטי בתכנון נכון שיביא להצלחתו של כל עסק. בתוכנית העסקית יבואו לידי ביטוי כל היבטי העסק: הפיננסי, השיווקי, כוח האדם, התפעול ועוד. תוכנית עסקית מאפשרת לבעל העסק להיות מוכן, ככל האפשר, לכל תרחיש שיבוא, בעיקר בשנותיו הראשונות של העסק.

תוכנית עסקית נכתבת ומתעדכנת בשלבים שונים בחיי העסק:

-    בעת ההקמה, לשם תכנון נכון של צעדי העסק.

-    בעת פניה למקורות מימון

-    בעת יציאה ממשבר

-    בעת כניסה עם מוצרים חדשים

-     שינויים ארגוניים

-     וכן כל שינוי אשר מעוניינים לבצע

ממה מורכבת התוכנית העסקית?

התוכנית העסקית מורכבת משלושה חלקים עיקריים: המילולי, המפרט ומתאר את התוכנית לפרטיה, הכלכלי – הפיננסי, בו ייערך תחשיב מפורט לגבי הצד הכלכלי של העסק, לאחר הנחות יסוד מסוימות ותיערכנה בדיקות כדאיות שונות והחלק האחרון הוא הנספחים, מכיל בדרך כלל תוספת של המסמכים המאמתים כל מילה ומספר שכתבנו בשני החלקים הקודמים ומהווים הוכחה הן לגבי רמת הדיוק של ההנחות שלנו והן לגבי מידת הרצינות בה נבדקו כל המרכיבים השונים.

בחלק המילולי יכלול בתוכו את המרכיבים הבאים:

  • חזון  העסק, המטרות והיעדים לטווח ארוך שלו, הצורך עליו הוא בא לענות והייחודיות שלו.
  • מיהו בעל העסק, מה הרקע שלו, השכלתו, מהו הניסיון הקודם שלו הן בתחום המסוים של העסק והן בניהול בכלל וניהול עסק עצמאי בפרט. במידה ויש יותר מבעלים אחד לעסק, יש לכתוב על כל אחד מהבעלים ולציין מהו סוג השותפות בינהם, מהם תנאיה, מה ההסכם בינהם וחלוקת האחריות.
  • תאור העסק. מהו המוצר או השירות אותו אנו מוכרים, מה כלול בתוכו. יש לתאר בפירוט מירבי ככל הניתן את המוצרים או השירותים. מה אנחנו מוכרים ואיך , מהו היתרון היחסי של החברה/המוצר/ השירות , היכן העסק נמצא, כיצד מגיעים אליו הלקוחות (פיזי או וירטואלי?) , מהי אסטרטגיית השיווק והמכירות וכו'...
  • מיהם הספקים שלנו? סוקרים בקצרה את הספקים השונים שעליהם מסתמך העסק, מאזכרים את רמת התלות שלנו בהם ואת תנאי האשראי שהם מעניקים לעסק או כל הסדר אחר הקיים ביניהם.
  • מתחרים- חשוב לתת סקירה מקיפה של המתחרים הישירים והעקיפים, יתרונותיהם וחסרונותיהם לעומת העסק שלנו, ודרכי ההתמודדות של העסק עם התחרות הצפויה מכיוונם.
  • לקוחות-  חשוב מאד לאפיין, עד כמה שניתן, ולהגדיר קהלי יעד באופן הכי ברור שיש. מה הרקע שלהם, המעמד הסוציו אקונומי, עיסוקם, השכלתם והשפות שהם דוברים. כלל הזהב בשיווק אומר שככל שתכיר יותר את לקוחותיך, תוכל לענות על צרכיהם בצורה טובה יותר ולמכור להם יותר.

החלק הכלכלי-פיננסי בנוי מארבעה חלקים שונים אשר הצירוף של כולם נותן לנו מושג לגבי ההתרחשות הכלכלית של העסק.

1. תוכנית ההשקעה- מהי ההשקעה הכספית הנדרשת עד לפתיחת העסק ונוסיף לכך כמה חודשי "הרצה" להם אנו צריכים להכין רזרבה כלכלית כדי לא להסתמך על הכנסות בחודשי הפעילות הראשונים, שאולי לא יהיו מספקים.

2. דו"ח רווח והפסד צפוי – בדוח זה אנו מבצעים הערכה של רמת ההכנסות החודשית הממוצעת של העסק, וכמו כן מעריכים את ההוצאות החודשיות לפי סיווג של הוצאות משתנות, אלו אשר גדלות ככל שההכנסה גדלה.

3. נקודת האיזון החודשית – היא רמת ההכנסות אשר בה מכסה העסק את הוצאותיו השוטפות, וחישובי היוון שונים להחזר ההשקעה, כמו כן ניתן לחשב אחוזונים של הרווח הגולמי והתפעולי ולבדוק את השינוי שלהם לאורך זמן, את הניתוח הכלכלי הזה ניתן לערוך בכמה רמות והדבר תלוי במקבל התוכנית ועד כמה הוא מעוניין בניתוחי כדאיות שונים.

4. תזרים מזומנים – בניגוד לדו"ח רווח והפסד, התזרים משקף את מצב הקופה או החשבון בבנק. הוא מהווה בחינה מחדש של רשימת הוצאות והכנסות חודשיות שערכנו ברווח והפסד הצפוי באור יותר מציאותי ומגלם גם גורמים תקופתיים כמו עונתיות, מקדם הרצה, תשלומי והחזרי מע"מ, תנאי תשלום של לקוחות וספקים וכו'. הודות לתחזית זו נוכל להבדיל בין חודשים "קשים" ו"נוחים" מבחינה תזרימים ולתכנן את צעדינו בתבונה.

החלק האחרון הוא הנספחים.

הנספחים כוללים את מסמכי היזם או היזמים, כגון תעודות הסמכה והשכלה, קורות חיים והמלצות, הסכמים ואישורים רלוונטיים כמו הסכם שכירות לעסק, הסכם שותפות, רישיון עסק, אישור יבואן מורשה, אישורי רשויות המס וכו'. לא בכל שלב יהיו בידינו כל המסמכים האלו אך השאיפה היא להגיש אותם בצורה מסודרת, באם הם קיימים, כחלק מ"תעודת הזהות" של העסק.

כמובן שמסמכים נוספים כמו התכנון האדריכלי של פנים העסק, דוגמאות פרסום, תמונות של מוצרים ומכתבי המלצה מלקוחות מרוצים יכולים להוות תוספת מרשימה. לעיתים נדרשת תוספת של מסמך זה או אחר לצורך הגשה לגוף מסוים או בדיקת גורם מסוים אך זהו, באופן כללי, סוג המסמכים הנדרשים.

לסיכום, למרות שכל בעל עסק יכול לכתוב את התוכנית העסקית לעסק שלו, אנו ממליצים להשתמש בשירותיו של יועץ חיצוני, שיביא איתו ידע ונסיון בתחום העסקי והפיננסי, יוכל בקלות לסייע בכתיבה נכונה של התוכנית. הדבר חשוב בעיקר כאשר התוכנית העסקית נכתבת כדי לקבל אשראי והלוואות.

magnifer

שקיפות

worker

המשכיות

shield

מצוינות

notepads

איכות

agreement

אמינות

bag

סודיות